General

Algemeen:

Op 25 april 2012 is de stichting ‘Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation’ opgericht.

De stichting staat onder directe leiding van Tulku Sonam Choedup Rinpoche, die het initiatief heeft genomen voor het oprichten van de stichting.

De  activiteiten van de stichting zijn gericht op het inzamelen van gelden voor de projecten van Tulku Sonam Choedup Rinpoche in zijn geboorte dorp in Tibet.

meer informatie hierover kunt u vinden op de website: www.shagra.org (coming soon)

Momenteel is de hoofdactiviteit in Tibet het realiseren van een school voor de nomaden kinderen.  Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje school. Een donatie kunt u doen onder het kopje donatie. Uw donaties komen volledig ten gunste van de projecten in Tibet.

Bestuur:

Paul Hilkens, Voorzitter
Jacqueline Spangenberg, Secretaris
Elene van Ast, Penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

RSIN nummer stichting: 851600116

KvK nummer stichting: 55187218

Doelstellingen stichting volgens statuten:

- Het verbeteren van het welzijn van Tibetaanse vluchtelingen en arme behoeftige mensen in India, Nepal, Bhutan en Tibet;

- Het bewaren en bevorderen van de Tibetaanse traditie, kunst en cultuur. Het opzetten en onderhouden van educatieve- en welzijnsinstellingen (onder andere een klooster, scholen, voorzieningen voor bejaarden, studiebeurzen).

- Het opzetten en onderhouden van ziekenhuizen, charitatieve apotheken, kraaminrichtingen om te kunnen voorzien in de behoefte aan medische zorg en onderzoek.

Contact stichting:

Correspondentieadres:

Postbus 148

3740 AC Baarn

email:

Program

Friday 18 October 2019

19.30-21.30

Medicijn Boeddha bekrachtiging

Zen Shiatsu Opleiding - Amsterdam

Sunday 20 October 2019

10.00-13.00

Lezing: Positieve Zingeving

Ouderkerk a/d Amstel

Sunday 27 October 2019

14.00-16.00

Lezing - Leven in vertrouwen

Yoga Tempel - Haarlem