2013

Jaarverslag 2013

Stichting

In april 2012 is de stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation opgericht. Hiermee werd het startschot gegeven om de Nomaden families in Minyak in Oost Tibet een nieuwe toekomst te bieden in het snel veranderende Tibet.

Met dit verslag brengen we u graag op de hoogte van de activiteiten van de stichting in 2013 en de vorderingen van de diverse projecten in Tibet.

Economische situatie

Met het oprichten van de stichting wil Tulku Sonam zijn droom verwezenlijken voor goed onderricht aan (nomaden)kinderen tussen de 7 en 16 jaar oud.

De Minyak regio waar Tulku Sonam opgroeide, bevindt zich in Chinese provincie Sichuan. De bevolking is van nature vriendelijk en zachtmoedig van aard en ze zijn trots op hun rijke culturele geschiedenis.

De nomadenfamilies uit dit gebied trekken met hun jaks gedurende het jaar van grasvlakte naar grasvlakte door de regio, gelegen rond de heilige berg Shagra
(Mountain Zhara Lhatse).

De nomaden wonen onder extreme (weers)omstandigheden in tenten en leven van de opbrengst van hun kudden jaks. Door klimaatverandering -minder vruchtbare graslanden- en de eisen van de lokale overheid om het land op te delen in afgesloten gebieden, kunnen de nomaden steeds moeilijker overleven.

De nomadenfamilies zijn analfabeet en de kennis die zei hun kinderen kunnen bijbrengen is die van het nomadenbestaan. Voor een groot deel van de opgroeiende kinderen zal, door de marginalisering van het nomadenbestaan, geen goede toekomst zijn weggelegd als ze niet leren lezen en schrijven.

In de regio is slechts beperkt onderwijs aanwezig. Waar onderwijs aanwezig is door de Chinese overheid, is het niveau zeer laag en zijn de scholen zijn niet betaalbaar of  vanwege het dagonderwijs niet toegankelijk voor de nomadenkinderen.

Korte schets activiteiten in 2012


Begin 2012 is in Tibet begonnen met de bouw van de kostschool.

Op een stuk land, ter beschikking gesteld door familieleden van Tulku Sonam, en niet ver van de heilige berg ‘Shagra’ werd in 2012 hard gewerkt aan een gebouw waarin les kan worden gegeven en dat tevens dienst zal doen als woon en slaapplek voor de nomadenkinderen en hun leraren.

Dankzij de in 2012 georganiseerde activiteiten alsmede diverse sponsoropbrengsten was het mogelijk om het gebouw zover af te krijgen dat het gebouw aan drie zijden gereed was, van een dak voorzien en aan de voorkant voldoende gesloten om de strenge winter door te komen.

Activiteiten 2013


1. Verandering binnen het bestuur.

Bij de oprichting van de stichting was duidelijk dat de Lynn Gerkens als secretaris van de stichting, slechts voor een jaar deze rol op haar zou willen nemen. Gedurende het jaar werd er in overleg met Tulku Sonam Choedup Rinpoche uitgekeken naar een geschikte kandidaat om de taak van secretaris van haar over te nemen. De vraag werd voorgelegd aan Jacqueline Spangenberg die al sinds jaren actief betrokken is bij de activiteiten van Tulku Sonam, die de functie aanvaarde en sinds 2013 de nieuwe secretaris van de stichting is.

2. Verkrijgen van de ANBI status

Een van de prioriteiten van de stichting voor 2013 was het verkrijgen van de AMBI-status. Begin 2013 is de stichting begonnen met het opstellen van een beleidsplan welke werd ingediend bij de belastingdienst.
Op 12 juni 2013 werd de status van ANBI aan de stichting door de belastingdienst toegekend.
Donaties zijn hierdoor fiscaal aantrekkelijk

3. Een betere toekomst voor 5 nomadenfamilies

Traditiegetrouw trekken de nomadenfamilies in Tibet met hun kudden jaks van plek naar plek zonder vast verblijfplaats. Door de huidige politieke en economische situatie in Tibet biedt deze levenswijze voor de meeste nomaden geen kans meer op een stabiele toekomst met voldoende werk en inkomsten.
De Minyak regio is erg in opkomst als toeristische trekpleister mede door zijn heilige plaatsen en kloosters en de mogelijkheden voor trekkingstochten in de bergen. De Chinese overheid heeft voor de toekomst de aanleg van een treinspoor gepland.
Deze ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor de nomadenfamilies indien zei hun traditionele levenswijzen kunnen aanpassen en er de mogelijkheid bestaat voor investering in een nieuwe mogelijkheden.

Voor vijf gezinnen, familie van Tulku Sonam, deed zich deze voor nieuwe mogelijkheden in 2013 voor. In het dorpje…. kwam een centraal gelegen kavel vrij voor verkoop. Middels een grote donatie van een donateur die de nomadenfamilies een betere toekomst wilt bieden werd het mogelijk voor deze vijf families om deze kavel aan te schaffen en is er begonnen met de bouw van een gebouw, dat in de toekomst dienst kan gaan doen, als hotel, winkel of restaurant. Voor deze nomaden een unieke kans om hun leven een nieuwe richting te geven.

4. Vervolgwerkzaamheden schoolgebouw

Met het aanbreken van de lente in 2013, konden de werkzaamheden aan het schoolgebouw ook hervat worden. Door het organiseren van lezingen van Tulku Sonam in april en mei en de ontvangsten van donaties gedurende die periode kon in de zomer van 2013 de bouw hervat worden. Het schoolgebouw kon hiermee aan de buitenkant volledig worden afgebouwd inclusief deuren, kozijnen, raamwerk en schilderwerkzaamheden aan de buitenzijde. Voor de binnenzijde was net voldoende geld om de eerste wanden te plaatsen voor het eerste lokaal (van de 16 in het totaal).

In de zomer van 2013 werden een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de activiteiten rondom de sponsorwerving meer structuur te geven en een team op te stellen van vrijwilligers die zich graag inzetten om het scholenproject in Tibet tot een succes te maken. Dit heeft geleid tot de volgende actiepunten:

* Aanstellen van een projectleider die toezicht houd op de uit te voeren activiteiten
* Opstellen van een projectplan onderverdeeld in diverse fasen waarin de  school langzaam kan groeien in leerlingen
* Gedetailleerd kostenoverzicht van de verschillende fasen inclusief zicht op de kosten van onderdak, eten en kosten voor onderwijs voor de nomadenkinderen
* Vervaardigen van een professionele folder om de informatievoorziening van het project te ondersteunen
* Het vervaardigen van een speciale website en logo voor het schoolproject

Voor een aantal van deze werkzaamheden werd dankbaar gebruik gemaakt van de
expertise van professionals die hun  diensten Pro Deo hiervoor aanbieden.

Tulku Sonam doopte de school met de naam ‘Shagraschool’ verwijzend naar de Heilige Shagra berg, waar de school vlakbij gelegen is.
Deze naam werd uiteindelijk ook gekozen als naam voor de nieuwe website;
www.shagraschool.org

In het najaar van 2013 werden vervolgens een tweede reeks lezingen voor Tulku Sonam georganiseerd.

5. Hulp voor Yangzom

In augustus van 2013 kwam het verdrietige nieuws uit Tibet dat het dochtertje (Yanzom) van de zus van Tulku Sonam ernstig ziek was. In het Chinese ziekenhuis werd een hersentumor geconstateerd en moest er acuut geopereerd worden. De ziekenhuiskosten en kosten voor de operatie worden niet vergoed en moeten zelf betaald worden door de patiënt of familieleden. Om de operatie mogelijk te maken moesten helaas alle jaks (en hiermee het inkomen) van de zus van Tulku Sonam verkocht worden. De opbrengsten waren bij verre ook niet voldoende om de operatiekosten te betalen.
Vanuit Nederland is er van diverse kanten giften gedaan ter ondersteuning.
Helaas is Yangzom na de tweede operatie komen te overlijden

De zus van Tulku Sonam zit nog steeds met een grote restschuld. De stichting hoopt met toekomstige activiteiten nog giften op te halen om deze schuld te verminderen zodat zei ondanks het grote leed van het verliezen van haar dochter in ieder geval een leven zonder deze schuld kan leiden.

6. Een tussentijdse oplossing om de school te starten

In de nazomer kwam er bijzonder nieuws van een bevriende monnik van Tulku Sonam uit Tibet. In het dorpje waar het klooster van deze monnik gevestigd is was sinds een jaar een dorpsschool leeg komen te staan. Vanwege het lage niveau van het Chinese onderwijs op deze school waren de kinderen door hun ouders van school gehaald en sindsdien stonden de gebouwen leeg. Zodra de monnik de plannen van Tulku Sonam vernam, gaf hij aan dat het wellicht een goed idee zou zijn om de nomadenschool alvast te starten in de twee leeg staande gebouwen in het dorp. Na overleg met de dorpsleiding en de dorpsbewoners werd duidelijk dat ook de bewoners van het Tibetaanse dorp achter een doorstart van de school staan en zich vooral ook verheugen over de kans op Tibetaans onderwijs naast het Chinese lesprogramma.
Van de twee gebouwen is een bruikbaar terwijl het tweede gebouw eerst gerenoveerd zou moeten worden.  

Groot voordeel van de dorpsschool is de aanwezigheid van een onderwijsvergunning.
Het projectplan werd aangepast aan de nieuwe mogelijkheden, waarbij een faseplan werd uitgewerkt met de volgende speerpunten:
-    bestuur instaleren in Tibet en afspraken concretiseren met de lokale bevolking en de Chinese autoriteiten.
-    begroting opstellen van de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan beide gebouwen en hiervoor tekeningen laten opstellen van indeling, maatvoering etc.
-    begroting opstellen voor de onderhoudskosten van de kinderen zowel voor de kinderen uit het dorp als voor de nomadenkinderen die intern zullen moeten verblijven.
-    Mogelijkheden onderzoeken om reeds in het voorjaar van 2014 te kunnen starten met onderwijs in de dorpsschool aan zowel dorpskinderen als aan nomadenkinderen.

7. Situatieschets werkzaamheden en vordering eind 2013


* Eind 2013 is de website voor de shagraschool actief in de lucht gegaan (www.shagraschool.org)
* Folders en donatiekaartjes zijn zo goed als druk klaar en zullen in januari 2014 worden gedrukt.
* Er is een up to date projectplan met een gedetailleerd fasenplan, kostenoverzicht en uitgewerkte bouwtekeningen van beide gebouwen in het dorp.
* Voor het voorjaar van 2014 is een uitgebreid bezoek voor Tulku Sonam geregeld waarbij hij zal lesgeven en Puja’s zal geven op ± 20 verschillende locaties. Opbrengsten gaan naar de start van de school in Tibet.

Vooruitzichten 2014


2014 zal qua plannen in het teken staan van de start van de school in Tibet waarbij de eerst ± 20 kinderen onderwijs zullen krijgen van een Tibetaanse leraar.

Er zal gewerkt worden aan een actief sponsorwervingprogramma en aan het actief werven van donateurs voor de nomadenkinderen.

Dankzei de hulp van velen zijn er al vele positieve stappen gezet richting goed onderwijs in de Minyak regio.
Tulku Sonam Choedup Rinpoche wilt graag zijn oprechte dank laten blijken aan een ieder die een bijdrage levert aan zijn projecten.

Dank voor uw aandacht,

Namens de stichting en Tulku Sonam Choedup Rinpoche,

Tashi Delek

 

Balans 2013

Jaaroverzicht TSCRCF-2013

Agenda

vrijdag 18 oktober 2019

19.30-21.30

Medicijn Boeddha bekrachtiging

Zen Shiatsu Opleiding - Amsterdam

zondag 20 oktober 2019

10.00-13.00

Lezing: Positieve Zingeving

Ouderkerk a/d Amstel

zondag 27 oktober 2019

14.00-16.00

Lezing - Leven in vertrouwen

Yoga Tempel - Haarlem