2014

Jaarverslag 2014

Inleiding

2014 was een bewogen jaar voor de Tulku Sonam en de situatie van de Minyak kinderen in Oost Tibet.

Doormiddel van dit verslag geeft de stichting een beknopt verslag van opvolgende activiteiten en gebeurtenissen met betrekking tot de projecten van de stichting aangaande het onderwijsproject in de geboortestreek van Tulku Sonam Choedup Rinpoche in Tibet.

Start van het nieuwe jaar

Met de nieuwe website (www.shagraschool.org) gereed gekomen in december 2013 is de stichting klaar voor een mooie start van het jaar 2014.

Met het vrij komen van een dorpsschool in een aangrenzende regio waar de bergschool ligt, heeft zich een unieke situatie voor gedaan om het onderwijsproject vervroegd op te starten (zie verslag 2013).

Start dorpschool

Na uitvoerig overleg tussen Tulku Sonam en de projectleider van de dorpsschool in Tibet is duidelijk geworden dat, zowel de locale bevolking als het dorpsbestuur, erg enthousiast zijn voor een herstart van de dorpsschool.

Er wordt gekozen voor een opzet waarbij de kinderen uit het dorp de school bezoeken met een eigen lunchpakket en aan het eind van de dag weer naar huis gaan (soms alsnog een reisafstand van een klein van de school).

Vier nomaden kinderen (het jongetje Lagshed Jorden en de drie zusjes Otso, Tari Choezom en Yangchen Tsogyal) uit de geboorteregio van Tulku Sonam zullen permanent verblijven in het schoolgebouw onder de hoede van een opa van een van de kinderen.

Vanuit de Chinese overheid zal er een docent aanwezig zijn die een uur per dag lessen verzorgt. De overige uren wordt er les gegeven door een vanuit de stichting aangestelde (Tibetaanse) docent.

In Tibet wordt door de ouders de school schoon gemaakt en gebruiksklaar gemaakt voor de eerste lessen.

Begin april is het dan zover en is de eerste lesdag op de school een feit. De nomadenkinderen zijn hierbij ook al aanwezig.

Met de kleine groep vrijwilligers is in Nederland ondertussen hard gewerkt aan een promotiefolder voor de school en een facebookpagina om het project onder de aandacht te brengen.

Een nieuwe wending

De school is nog geen maand in gebruik als het dorp wordt opgeschrikt door een droevige gebeurtenis met grote politieke gevolgen, zoals die de laatste jaren veel hebben plaatsgevonden in Tibet.

Hierdoor wordt het toezicht in de regio verscherpt en komen alle publieke voorzieningen en kloosters onder verscherpt toezicht te staan.

Door het verscherpte toezicht wordt er vanuit de overheid bepaald dat er geen kinderen uit andere regio’s de dorpsschool mogen gebruiken voor onderwijs.

De nomadenkinderen mogen hierdoor niet meer naar de school.

Omdat de kinderen ook niet zomaar terug kunnen naar hun rondtrekkende nomadenouders, wordt een leegstaand huis gehuurd door de stichting. Hier kunnen de kinderen voorlopig verblijven en ontvangen ze prive-onderwijs van de Tibetaanse leraar.

Een langdurige oplossing

Ondertussen gaat Tulku Sonam via zijn contacten in Tibet op zoek naar een oplossing voor de nieuw ontstane situatie.

Vrijwel alle (kost)scholen in Tibet hebben geen plekken meer beschikbaar, maar uiteindelijk lukt het Tulku Sonam om een goede school in de provincie Amdo  te vinden waar Lagshed Jorden terecht kan.

De drie meisje kunnen voorlopig terecht in het Larung Gar klooster waar ze prive-onderwijs krijgen van een Tibetaanse non.

Ook voor de drie meiden hoopt Tulku Sonam op korte termijn een plek op een kostschool te vinden.

Aardbeving

In november worden we opgeschrikt met het bericht dat in de regio van de bergschool een aardbeving heeft plaats gevonden met een kracht van 6 op de schaal van richter.

Gelukkig zijn er weinig slachtoffers maar er is wel aanzienlijke schade in de regio aan gebouwen wordt er gemeld.

De bergschool is op dat moment door de winter niet te bereiken en we zullen tot het voorjaar moeten wachten om de eventuele schade aan het gebouw te inventariseren.

Toekomst

Ondanks de tegenslagen van 2014 is Tulku Sonam Choedup Rinpoche en met hem de stichting nog steeds volledig toegewijd aan het werken aan onderwijsmogelijkheden voor de kinderen in de  Minyak regio.

Tashi Delek

 

Balans 2014

pictures/totaaloverzicht_2014.jpg

Agenda

vrijdag 18 oktober 2019

19.30-21.30

Medicijn Boeddha bekrachtiging

Zen Shiatsu Opleiding - Amsterdam

zondag 20 oktober 2019

10.00-13.00

Lezing: Positieve Zingeving

Ouderkerk a/d Amstel

zondag 27 oktober 2019

14.00-16.00

Lezing - Leven in vertrouwen

Yoga Tempel - Haarlem