2015

Verslag 2015

Na de verdrietige gebeurtenissen in 2014 wordt de actuele situatie en de nu te nemen stappen, in maart 2015 besproken met het bestuur, vrijwilligers, donateurs en Tulku Sonam, die dan in Nederland is.

De situatie in Tibet is onveranderd. Tulku Sonam is, middels zijn contacten in Tibet, tot de conclusie gekomen dat er op korte termijn geen mogelijkheid meer bestaat om een tweede start te kunnen maken met de dorpsschool.

Dit betekent dat helaas dat alle plannen van 2014 moeten worden bijgesteld naar de huidige situatie.

Tulku Sonam is van mening dat, vanwege de gecompliceerde situatie in Tibet, zijn aanwezigheid in daar noodzakelijk zal zijn, om verder voordringen te kunnen maken met de bergschool in aanbouw.

Binnen 5 jaar verwacht Tulku Sonam te kunnen reizen naar Tibet als zijn net verworven Duitse paspoort dit tegen die tijd mogelijk maakt.

Er wordt besloten om de komende tijd, totdat veranderingen zich aandienen, alle projecten terug te schalen naar de mogelijkheid om de 4 nomaden kinderen onderwijs te kunnen laten volgen.

Onderwijs voor de vier nomaden kinderen.

De jongen Lagshed Jorden volgt onderwijs op de kostschool in de Amdo regio. Hij haalt goede resultaten en de leraren zijn erg tevreden over zijn vorderingen.

Helaas is er op deze school nog steeds geen mogelijkheid om ook de drie meisje toe te laten tot de kostschool.

Otso en haar zusjes Tari Choezom en Yangchen Tsogyal krijgen sinds begin maart onderwijs van een echte leraar. Dit in plaats van de non die hiervoor de meisjes onderwees. Groot voordeel is dat er zowel Tibetaans als Chinees wordt onderwezen.

De kosten voor het schoolgeld, de lesmaterialen het salaris en zorg van de onderwijzer bedragen per jaar € 5000,-.

Dit bedrag is middels de vaste donateurs en de opbrengsten van een aantal lezingen ook voor 2015 weer bijeengebracht, zodat ook het onderwijs voor de vier kinderen in 2015 gegarandeerd was.

Voor 2016 verwachten we dat de stichting de vier kinderen op een zelfde manier kan ondersteunen, waarbij Tulku Sonam zal blijven doorzoeken naar een kostschool waar de drie meisjes terecht kunnen.

Dank voor uw aandacht en aan alle donateurs en vrijwilligers, dank voor jullie bijdragen.

Tashi Delek

 

Balans 2015

pictures/Totaaloverzicht_2015.jpg

 

Agenda

vrijdag 18 oktober 2019

19.30-21.30

Medicijn Boeddha bekrachtiging

Zen Shiatsu Opleiding - Amsterdam

zondag 20 oktober 2019

10.00-13.00

Lezing: Positieve Zingeving

Ouderkerk a/d Amstel

zondag 27 oktober 2019

14.00-16.00

Lezing - Leven in vertrouwen

Yoga Tempel - Haarlem