Beleidsplan

Beleidsplan voor de jaren 2013/2014

Op 25 april 2012 is de stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity foundation officieel opgericht via een akte bij notaris Doude van Troostwijk in Bussum. De stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel en heeft een eigen rekeningnummer bij de Rabobank Nederland.
Op verzoek van de uit Tibet afkomstige boeddhistische lama, Tulku Sonam Choedup Rinpoche is de stichting opgericht ter ondersteuning van zijn ontwikkelingsprojecten in Oost Tibet.

Inmiddels is in Tibet gestart met de bouw van de school. Sponsoren kunnen al direct het resultaat zien van hun bijdragen.
In dit beleidsplan geeft het bestuur kort aan welke werkzaamheden de Stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity foundation zal verrichten, de manier waarop zij geld wil werven, hoe het beheer van de middelen zal plaatsvinden en hoe zij tot besteding van middelen komt.

Voor komende jaren ligt de focus van de stichting op het:

Financieel ondersteunen van de bouw van de kostschool voor de nomaden kinderen in Tibet hierna het inrichten van de school de zorg voor de levensbehoeften van de kinderen en het aanbieden van gedegen onderwijs door het aantrekken van gediplomeerde onderwijzers.   

Werkzaamheden

Begin 2012 is gestart met de bouw van de school in Tibet. Inmiddels is het contructiewerk van stenen buitenmuren, binnen pilaren en het dak bijna afgerond. Vervolgens kan worden begonnen met het aanleggen van de vloer , plafond, ramen en binnen muren als laatste de inrichting van de slaapzalen, klaslokalen, keuken en leefruimte. Het sanitaire gedeelte wordt een afzonderlijk gebouw vlakbij de school.
De bouw van de school staat onder toezicht van Tulku Sonam en in Tibet onder directe leiding van zijn familieleden.
De stichting verzorgt de bezoeken van Tulku Sonam aan Nederland waarbij er op verschillende locaties in geheel Nederland lezingen door Tulku Sonam worden aangeboden. De entree prijzen gaan geheel na aftrek van eventuele kosten (zaalhuur, promotiemiddelen etc.) naar het schoolproject in Tibet. Voor komende jaren zal gebruik worden gemaakt van de reeds vaste adressen waar afgelopen jaren lezingen zijn gegeven, uitgebreid met nieuwe locaties en aanvragen. De stichting zal voor komende jaren garant staan voor:
•    Het organiseren van lezingen.
•    Het bijhouden van een administratie van de inkomsten uit de lezingen.
•    Het regelen van onderdak, vervoer en leven

Agenda

vrijdag 18 oktober 2019

19.30-21.30

Medicijn Boeddha bekrachtiging

Zen Shiatsu Opleiding - Amsterdam

zondag 20 oktober 2019

10.00-13.00

Lezing: Positieve Zingeving

Ouderkerk a/d Amstel

zondag 27 oktober 2019

14.00-16.00

Lezing - Leven in vertrouwen

Yoga Tempel - Haarlem