2019

Verslag 2019

Tulku Sonam en de stichting zijn verheugd om donateurs, vrienden en belangstellenden, middels dit korte verslag, op de hoogte te houden van de activiteiten van de stichting.

Voor de stichting en de schoolgaande kinderen in Tibet was 2019 net als het voorgaande jaar een positief jaar. Tulku Sonam was dit jaar wederom in de gelegenheid om naar Nederland te komen en op de jaarlijkse donateursmiddag de aanwezigen bij te praten over de projecten in Tibet. Inmiddels gaan alle kinderen naar een middelbare (kost)school en maken ze goede vorderingen. Via ‘we chat’ onderhoud Tulku Sonam rechtstreeks persoonlijk contact met de kinderen en stimuleert hij ze om serieus te studeren. Alle vier behalen ze goede resultaten en zijn ze de donateurs dankbaar voor de hun geboden kansen. Op de donateursmiddag liet Tulku Sonam een aantal foto’s zien van diploma’s die de kinderen al hebben behaald.

Naast de donateursmiddag heeft Tulku Sonam tijdens zijn bezoek ook sponsoractiviteiten uitgevoerd waardoor dit jaar weer een mooi financieel resultaat is behaald. Van de vaste donateurs hebben helaas een paar hun donatie moeten stopzetten vanwege persoonlijke omstandigheden. Gelukkig is het uiteindelijke jaarresultaat desondanks nog een stukje positiever uitgevallen dan het voorgaande jaar. Alle opbrengsten zijn weer ten gunste van de educatiekosten van de kinderen in Tibet gekomen.

Tulku Sonam is voor komend jaar op zoek naar een vaste verblijfplaats binnen Europa. Hij hoopt hiermee zijn lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan; een eigen boeddhistisch centrum in Europa oprichten.

Voor 2020 hoopt de stichting weer een aantal nieuwe donateurs aan het educatieproject in Tibet te kunnen binden. Ook spreekt het bestuur de wens uit dat Tulku Sonam weer voor een wat langer bezoek naar Nederland kan komen, zodat er extra sponsoractiviteiten ondernomen kunnen worden.

Tashi Delek

Jaarverslag_St_Tulku_Sonam_2019-12.jpg

Jaarverslag_St_Tulku_Sonam_2019-21.jpg

Jaarverslag_St_Tulku_Sonam_2019-31.jpg

Jaarverslag_St_Tulku_Sonam_2019-41.jpg

Jaarverslag_St_Tulku_Sonam_2019-51.jpg

Jaarverslag_St_Tulku_Sonam_2019-61.jpg

Jaarverslag_St_Tulku_Sonam_2019-71.jpg

Jaarverslag_St_Tulku_Sonam_2019-81.jpg

Jaarverslag_St_Tulku_Sonam_2019-91.jpg

Jaarverslag_St_Tulku_Sonam_2019-101.jpg

Jaarverslag_St_Tulku_Sonam_2019-111.jpg

Agenda

woensdag 10 november 2021

19.30-22.00

Lezing over 'verandering'

Amsterdam

donderdag 11 november 2021

19.30-21.30

Medicijn Boeddha Puja

Geleenstraat 34-Amsterdam

zondag 14 november 2021

16.00-17.45

Lezing 'het levenswiel'

Yoga Tempel Haarlem