Algemeen

Algemeen:

Op 25 april 2012 is de stichting ‘Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation’ opgericht.

De stichting staat onder directe leiding van Tulku Sonam Choedup Rinpoche, die het initiatief heeft genomen voor het oprichten van de stichting.

De  activiteiten van de stichting zijn gericht op het inzamelen van gelden voor de projecten van Tulku Sonam Choedup Rinpoche in zijn geboorte dorp in Tibet.

Momenteel is de hoofdactiviteit in Tibet het realiseren van onderwijs aan nomadenkinderen in de geboortestreek van Tulku Sonam.

Een donatie kunt u doen onder het kopje donatie. Uw donaties komen volledig ten gunste van de projecten in Tibet.

Bestuur:

Paul Hilkens, Voorzitter
Jacqueline Spangenberg, Secretaris
Elene van Ast, Penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN nummer stichting: 851600116

KvK nummer stichting: 55187218

Doelstellingen stichting volgens statuten:

- Het verbeteren van het welzijn van Tibetaanse vluchtelingen en arme behoeftige mensen in India, Nepal, Bhutan en Tibet;

- Het bewaren en bevorderen van de Tibetaanse traditie, kunst en cultuur. Het opzetten en onderhouden van educatieve- en welzijnsinstellingen (onder andere een klooster, scholen, voorzieningen voor bejaarden, studiebeurzen).

- Het opzetten en onderhouden van ziekenhuizen, charitatieve apotheken, kraaminrichtingen om te kunnen voorzien in de behoefte aan medische zorg en onderzoek.

Contact stichting:

Correspondentieadres:

Stichting Tulku Sonam Choedup Rinpoche Charity Foundation

Oude-IJselstraat 34-3 / 1078CP Amsterdam

email:

Agenda

vrijdag 1 januari 2021

Zodra bezoeken van Tulku Sonam vanuit Duitsland weer mogelijk zijn, zal de agenda weer worden ingevoerd.